Zašto TEDx konferencija u virovitičkoj gradskoj knjižnici?

U svojim temeljima TED koncepcija ima puno toga zajedničkog s poslanjem narodnog knjižničarstva. Ideje vrijedne širenja su oko nas, treba ih osvijestiti, artikulirati i prezentirati u formi koja inspirira – vrijednosti su TED-a. Knjižnice promiču slobodan pristup informacijama (znanju i idejama) kao jedan od najvažnijih ciljeva svoga poslovanja. Neometano i jednakopravano korištenje informacija je presudno za slobodu, ravnopravnost, jednakost i demokraciju.  U skladu s UN-ovom Općom deklaracijom o ljudskim pravima, i to osobito s člankom 19., u kojem stoji: “Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo obuhvaća slobodu zadržavanja vlastitog mišljenja, bez upletanja drugih, te traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćivanja i bez obzira na granice.” Suvremene knjižnice i njihove informacijske službe na dinamičan način povezuju ljude s raznolikim izvorima informacija, doprinoseći tako razvoju mašte, ideja i stvaralaštva za kojim tragaju.

Misija TED-a, kao platforme u vlasništvu neprofitne, nestranačke zaklade, je usmjerena na širenje ideja koje potiču maštu, znatiželju, potragu za znanjem, prihvaćanje mogućnosti, multikulturalnost i multidisciplinarnost. Sve to, bez političkog, marketinškog, vjerskog ili korporacijskog utjecaja.

Primarna ciljna skupina narodnih knjižnica su stanovnici lokalne i regionalne zajednice, jednako kao i TED-a. Njihovo uključivanje i aktiviranje pomoću programa i projekata poticanja čitanja i korištenja informacijskih izvora doprinosi razvoju mašte, kreativnosti i inovativnosti. U konačnici, ti procesi osnažuju društvo znanja u kojem živimo.

Ključne riječi koje opisuju informacijske znanosti i knjižničarstvo jednako su primjenjive na TED koncept što dokazuje njihovo suglasje: priča, znanje, ideja, sloboda, kreativnost, demokracija, inovativnost, mašta, nadahnuće, susret u zajednici. Zato smo odlučili ugostiti TEDx događaj i vjerujemo u njegovu budućnost u virovitičkoj knjižnici i lokalnoj zajednici.

Robert Fritz